Instrumentos construidos de xeito totalmente artesanal, coa calidade de son e afinación que proporcionan os materiais seleccionados e os métodos de traballo pausados, coa atención ó máis pequeno detalle e comprobados individualmente antes de sair do obradoiro.

Carlos Corral

 
Correo electrónico
 
Tfno / Whatshapp / Télegram