anillado

As anelas cumpren dúas importantes funcións no instrumento, por un lado melloran a estética, podendo escoller entre diferentes materiais en función dos nosos gustos, pero a máis importante é a función de reforzo das madeiras en zonas especialmente sensibles, protexendo de posibles golpes accidentais e minimizando o risco de aparición de fendas nas cabezas da madeira. A continuación pódense ver algúns exemplos, aínda que as combinacións posibles son moitas máis.

madeiras

Buxo anelado en granadillo

Cocobolo anelado en granadillo

Granadillo anelado en buxo
Pau violeta anelado en granadillo

sintético

Pau rosa anelado en metacrilato branco

Quebracho anelado en imitación de marfil
Granadillo anelado en metacrilato negro

metais

Granadillo anelado en latón
Granadillo anelado en alpaca
Buxo con dobre anelado en granadillo y prata
Pau violeta anelado en inox